Lastik Sanayi

LASTİK SANAYİ
Post Cure İmflamator
(PCI)RIM
Lastik sanayisindeki PCI makinaları, lastik üretiminde kürleşme sonrası lastiğe form vermek için kullanılır.
Bu makinelerde kullanılan PCI jantlar kullanıldığı yer itibari ile termal yorulma ve yüzeysel aşınmalara maruz kalmaktadır. Modül Metalürji bu şartlar altında çalışan PCI jantlar için çelik jantlardan daha hafif, kolay montajlanabilir ve daha pürüzsüz çeşitli alüminyum
alaşımlardan döküm, ısıl işlem, işleme ve kaplama şeklinde üretim yapmaktadır.

  • Module Metallurgy produce PCI Rim in AlZnMgCu 1 5 aluminum alloy
  • Module Metallurgy produce PCI Rim in AlMg 4 5 Mn aluminum alloy
  • Module Metallurgy produce PCI Rim in AlSi 10 Mg aluminum alloy
  • Module Metallurgy produce PCI Rim in GAlCu 4 Ti aluminum alloy

Modül Metalürji , farklı alüminyum alaşımlarından PCI jantları 14″,15″,16″,17″,18″,19″,20″,21,22″ birçok formda üretir.