Kalite

Alüminyum döküm ürünlerinde mekanik özelliklerde düşüşe yol açan en önemli unsur gözenek oluşumudur.
Alüminyum alaşımlarında gözenek, çözünmüş hidrojen, katılaşma çekintisi veya her ikisinden dolayı oluşmaktadır. Hidrojen gözeneğine, katı ve sıvı alüminyumun içindeki hidrojen çözünürlüğü arasındaki fark sebep olmaktadır.
Çözünürlükteki bu farklılıktan dolayı, eriyik alüminyumda çözünmüş hidrojen gazının yaklaşık %5’i katının içinde kalmaktadır. Uygun gaz giderme teknikleriyle metal içerisinde bulunan gazlılık kabul edilebilir seviyelere indirilebilmektedir.

Aşağıdaki görsellerde gazı alınmamış numunenin mikroyapısını ve gaz alma işlemi yapıldıktan sonraki numunenin mikroyapısı gösterilmiştir. Firmamız her dökümden önce gaz alma işlemi yaparak malzeme kalitesini Reduced Pressure Test (RPT) yöntemine ve Arşimet prensibine göre test edip onayladıktan sonra döküm işlemine geçmektedir. Müşterilerimizden gelecek talep doğrultusunda mekanik testler ve tahribatlı/tahribatsız muayene yöntemleriyle kalite kontrol işlemlerini uygulayabilmekteyiz.

Gazlı Numune

Gazı Alınmış Numune